Bliv medlem

Du har mulighed for at være medlem af Rosengård Vinlaug uden at købe en andel.


I så fald har du ret til at deltage i alle laugets aktiviteter, arbejdsdage mv., møder og generalforsamlinger, du har dog ikke stemmeret ved generalforsamlingen.


Medlemskontingent er fastsat til kr. 600,00 pr. år som betales senest den 1. marts.


Såfremt du mener det er noget for dig, bedes du venligst rette henvendelse til nedenstående mailadresse:


borring.kt@post.tele.dk


Vi glæder os til at se dig i vinmarken!BLIV MEDLEM