Om Rosengård Vinlaug

Maj 2011 samledes en flok vinglade mennesker til et uformelt møde for at vurdere, om der var interesse for at oprette et vinlaug.


Det var der, og d. 22. august 2011 blev der afholdt stiftende generalforsamling . Rosengård Vinlaug var en realitet.


1 hektar jord blev forpagtet på Rosengård.


Rosengård var tidligere en virksomhed, hvor folk med nedsat funktionsevne kunne beskæftiges under pædagogisk vejledning.


Der blev tegnet 38 andele på den stiftende generalforsamling og arbejdet med at etablere en vinmark kunne begynde. Heriblandt også researchen efter hvilke druer der kan trives i Danmark.


Vi fandt hurtigt ud af at der er lige så mange meninger om den sag som der er folk der dyrker vin, men fælles for alle var en udstrakt hjælp-somhed og entusiasme, og også en oplevelse af, at de professionelle vinavlere vi har været i kontakt med, alle er startet uden den store faglige viden. Det har vi trøstet os meget med!


I september 2011 blev der ved et medlemsmøde smagt på dansk producerede vine og ved simpel afstemning blev det besluttet hvilke druetyper vi ville satse på til første vinparcel.


Arbejdet med at gøre marken klar, grave huller, sætte pæle osv. fyldte godt i foråret 2012 og den 29. april 2012 blev de første 375 planter sat.


I dag består vinlauget af ca. 50 personer og i skrivende stund er vi ved at lade op til arbejdet med at inddrage endnu en del af den forpagtede mark til vinmark.HISTORIEN