Bestyrelsens beretning - 2015

Byde velkommen – tag et glas vin


Formandens beretning


Det er svært at spå- specielt om fremtiden.

Sådan lyder en af Storm P ́s fluer – heldigvis - kan man måske næsten fristes til at sige – for havde vi vidst hvilke udfordringer der ville komme - og her tænker jeg ikke kun på antallet af sten i marken - var det ikke sikkert at vinlauget overhovedet var kommet op at stå, den aften for 5 år siden  hvor ideen om en vinmark med laug blev trykprøvet til en aften for interesserede. Men heldigvis blev den dannet og vi står nu med en flot vinmark hvor planterne bare gror og gror.


Jeg tror alligevel ikke, at det er forkert at sige, at de seneste år har været lidt turbulente.

Heldigvis kommer man oftest styrket ud af modgang, og med det i mente - vil vi som helhed være særdeles stærke til de kommende års arbejde – for arbejdes skal der fortsat –  og vi fornemmer en optimisme og tro på, at vi sammen er godt på vej.

 

Den 28. Januar blev der valgt en ny bestyrelse, bestående af:


Parly Poulsen

Jens Thorup

Mogens Skov

Tom Tjørnum

Bo Mathiesen

Anja Haas

Sup: Betina Rasmussen og Jørgen Madsen

Bestyrelsen var ikke fuldtallig tilstede før juli måned idet Bo og jeg var i Singapore frem til juli måned.


Det var en svær periode både for den nyvalgte bestyrelse og alle jer medlemmer der har taget aktivt del i det store arbejde der skulle gøres i marken.  Ejeren af Rosengaarden flyttede ind på gården og stillede dermed nye krav til foreningens færden, bla. parkering, lån af redskaber, toiletforhold mv.

Samtidig valgte flere af de tidligere aktive medlemmer ikke længere at deltage i det praktiske arbejde, så det er ikke forkert at sige at det er en lille skare vi kan takke for den super flotte vinmark vi har i dag. En stor tak til jer alle for indsatsen.


Der var jo bestilt nye planter og der skulle derfor sættes pæle i de tillavede huller. Det blev gjort i april måned. I maj blev de nye planter så sat og der var samtidig en del arbejde med opbinding af de “gamle” planter. Henover sommeren, som jo var usædvanlig gavmild med sol og optimale betingelser for vækst, kvitterede vinmarken med bugnende grene og masser af druer. Dermed også en del arbejde med renholdelse mellem planterne og på den store mark der ikke vokser noget på. Det er en tilbagevendende udfordringen, som der skal findes en anden løsning på.


Den 4. oktober blev der så høstet, det blev til 2 store trailerfulde druer, som efter afstilkning og presning blev “sat over” ude hos Pia og Henrik, som så  gæstfrit har givet vinlauget plads i deres garage igen i år.


Aktivitetsudvalget har været særdeles aktivt og der har været en del arrangementer i årets løb, ud over alle de aftener og dage der har været indkaldt til arbejde i marken.

Høstfesten blev afholdt på Flammen, en anderledes men rigtig hyggelig medlemsaften .

Den 14. oktober var der åbent gærhus, hvor alle var velkomne hos Pia og Henrik til at komme og dufte og se til vinen der boblede og gærede.

Den 4. november blev vinen første gang vurderet, lidt meget “syrlig” men ikke uden potentiale.

Den 27. november skulle vinen omstikkes og tilsmages, igen en hyggelig aften på Lumbyvej

Så blev der holdt Nytårskur, den 8. januar med forudbestilt smørrebrød og Pia og Henrik havde atter lagt hjem og kræfter i at give foreningens medlemmer en uforglemmelig aften. En stor tak til jer for al jeres engagement.


Som vi alle ved, er den oprindelige forpagtningskontrakt ikke blevet tinglyst, til lige så stor overraskelse for Lene som for os.

Vi har derfor i årets løb arbejdet intenst på at få en ny forpagtningsaftale skruet sammen så den opfylder de nye ønsker og krav fra henholdsvis vinlauget og Lene Andersens side. Det lykkedes i god ro og orden og i samarbejde med Lenes Advokat. Desværre har Lene ikke underskrevet den og den er dermed ikke, som forventet sendt til tinglysning endnu. Men vores oprindelige kontrakt som er underskrevet både af Lene Andersen og Vinlaugets bestyrelse er gældende indtil det sker.

Lene Andersen er fraflyttet Rosengården og det er ikke lykkes os at komme i kontakt med hende.

Vi kender ikke gårdens fremtid endnu, men vil naturligvis arbejde på at få et godt samarbejde med de ejere der måtte komme.


Vi står over for et år med masser af arbejde, men denne gang af den mere hyggelige slags, idet vi ikke i år skal have sat flere planter eller gravet huller til pæle. Alligevel er der nok at gøre. Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre alle medlemmer til at møde op og hver især bidrage til det fællesskab og arbejde der er grundlaget for hele vinlauget.


Formanden

Bestyrelsens beretning

- generalforsamling den 19. marts 2015