Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling


Hermed indkaldes til Rosengård Vinlaugs ordinære generalforsamlingONSDAG DEN 18. MARTS 2020 KLOKKEN 1830

på Tingstedet, Søndersø (en del af Søndersø Rådhus)

Vesterled 8, 5471 Søndersø

 

DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNES §8:

 

  1. Valg af dirigent og valg af referent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden/kasseren
  3. Vinlaugets regnskab, til godkendelse, for regnskabsåret 2019 ved kassereren

Regnskabet for 2019 er vedhæftet i henhold til vedtægternes §8.

  1. Budget for det kommende år 2020 samt Bestyrelsens forslag til kontingent, til godkendelse
  2. Indkomne forslag:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Bestyrelsen i hænde senest den 1. marts 2020.

  1. Valg af Bestyrelse:

Valg for en 2 årig periode

Henrik Hjortebjerg (formand)

Henning Christiansen- genopstiller ikke

  • Bestyrelsen foreslår Carsten Poulsen
  1. Valg af 2 suppleanter for en 1 årig periode

Kirsten Borring - genopstiller

Ella Madsen - genopstiller

  1. Valg af Revisor og Revisorsuppleant for en 1 årig periode

Anette Pedersen (revisor) genopstiller

Kjeld Kramsbjerg - genopstiller

  1. Eventuelt

Valg til aktivitetsudvalget

Orientering om eventuelt navneskift til Bårdesø Vinlaug

Vinlauget er igen vært for et mindre traktement, og der vil blive mulighed for at smage lidt af årets beskedne vinhøst, der for øvrigt vil blive tappet på flasker fredag den 17. april.

 

Dagsorden er tilsendt samtlige medlemmer pr. mail den 8. februar 2020, jfr. Vedtægternes §8.


GENERALFORSAMLING