2015 referat

Referat af Rosengård Vinlaug's generalforsamling 19/3 2015 på Tingstedet , Søndersø.Til stede var 19 A-medlemmer.1.    Valg af dirigent og referent.

Til dirigent valgtes Lis Larfort, som konstaterede, at generalforsamlinger var indkaldt korrekt og rettidigt.

Til referent valgtes Tom Tjørnum.


2.    Bestyrelsens beretning.

Formanden, Anja Haas, fremlagde beretningen, som godkendtes ved akklamation. (beretningen kan ses her)


3.     Vinlaugets regnskab for regnskabsåret 2014 ved kassereren.

Godkendt ved akklamation.


4.    Bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år.

Der er ret store udgifter forbundet med pasning af jorden mellem vinstokkene og jorden, som endnu  ikke er tilplantet. Forskellige løsningsmodeller blev foreslået til, hvordan vi får råd til det og bestyrelsen vil arbejde videre med, hvordan det løses. En mulighed, som nævntes, var opkrævning af 10 kr  for flaske og prop ved afhentning af vin.

Der vedtoges enstemmigt en kontingentforhøjelse til 600 kr årligt.


5.    Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedtoges enstemmigt med små justeringer.

De nye vedtægter vil fremgå af hjemmesiden.


6.    Valg af bestyrelse.

Teddy Borring blev genvalgt til kasserer ved akklamation.

Mogens Skov blev genvalgt ved akklamation.

Jens Thorup blev genvalgt ved akklamation.

Tom Tjørnum blev genvalgt ved akklamation.

Henrik Hjortebjerg blev valgt ved akklamation.


7.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, valgt for 1 år.

Keld Norman Andersen blev valgt ved akklamation.

Kirsten Borring blev valgt ved akklamation.


8.    Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.

Anette Pedersen blev valgt til revisor ved akklamation.

Lis Larfort blev valgt til revisorsuppleant ved akklamation.


9.    Eventuelt.

Der blev foreslået at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer til 5. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette inden næste generalforsamling.Dirigenten takkede for god ro og orden i forbindelse med generalforsamlingen.


GENERALFORSAMLING

2015