2020 referat

ROSENGÅRD VINLAUG

Som tidligere meddelt i mail til alle den 12. marts 2020, blev den ordinære generalforsamling, der skulle have været afholdt den 18. marts 2020 klokken 1830, udsat på ubestemt tid på grund af Covid-19.

Nu har Bestyrelsen imidlertid besluttet at afholde nedenstående generalforsamling på mail, hvorfor dette bliver

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til Rosengård Vinlaugs ordinære generalforsamling


DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNES §8:


 1. Valg af dirigent og valg af referent

 2. Bestyrelsens beretning ved formanden/kasseren

 3. Vinlaugets regnskab, til godkendelse, for regnskabsåret 2019 ved kassereren

Regnskabet for 2019 er vedhæftet i henhold til vedtægternes §8. (se kopi af regnskab på billeder 2020)

 1. Budget for det kommende år 2020 samt Bestyrelsens forslag til kontingent, til godkendelse

 2. Indkomne forslag:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Bestyrelsen i hænde senest den 1. marts 2020. (Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling)

 1. Valg af Bestyrelse:

Valg for en 2 årig periode

Henrik Hjortebjerg (formand)

Henning Christiansen- genopstiller ikke

 • Bestyrelsen foreslår Carsten Poulsen

 1. Valg af 2 suppleanter for en 1 årig periode

Kirsten Borring - genopstiller

Ella Madsen - genopstiller

 1. Valg af Revisor og Revisorsuppleant for en 1 årig periode

Anette Pedersen (revisor) genopstiller

Kjeld Kramsbjerg - genopstiller

 1. Eventuelt

Valg til aktivitetsudvalget

Orientering om eventuelt navneskift til Bårdesø Vinlaug


Dagsorden, incl. revideret årsregnskab er lagt ud på Rosengård Vinlaugs hjemmeside, samt tilsendt samtlige medlemmer pr. mail den 8. februar 2020, jfr. Vedtægternes §8.Referat

af mail-generalforsamlingen afsluttet 15. maj 2020


Alle gyldige medlemmer i Rosengård Vinlaug blev bedt om at melde tilbage, om de kunne godkende fremgangsmåden for valg af bestyrelse, beretningen 2020 og regnskabet på mail senest d. 15. maj 2020. Hvis man ikke meldte tilbage, betragtedes det som accept.


Der kom 23 tilbagemeldinger med : Godkendt og ingen protester, så det må siges at være enstemmig godkendelse.


Bestyrelsen er herefter :


Henrik Hjortebjerg ( formand )

Teddy Borring ( kasserer )

Carsten Poulsen

Christa Heegaard

Tom Tjørnum ( sekretær )

Kirsten Borring ( suppleant )

Ella Madsen ( suppleant )

Anette Pedersen ( revisor )

Kjeld Hansen ( suppleant for revisor )


Referent : Tom Tjørnum
Formandens beretning Rosengård Vinlaug, generalforsamling 2020

 

I år modtager alle en skriftlig beretning.

Årsagen er naturligvis grundet  COVID-19 samlingsforbud.

Årets udbytte af vin var ikke storslået. Om det var forårets frost, den meget varme sommer, det våde efterår, eller dådyrene der guffede druerne er ikke til at afgøre


Vi fik ca. 15 l Rosè.

Rosè er lavet af den røde drue. Rosè er lavet ved at druerne/skallerne gærer med i en kort periode, hvorefter de presses og mosten gærer videre.

Der blev ca. 40 l Solaris og ca. 150 l Muscaris

Vinen er stukket om én gang og dengang var det hele fint drikkeligt.

Hvordan det smager nu, er uvist, da det ikke er blevet prøvesmagt siden.


Søndag den 1. september afholdt Ketty og Carsten åben vinhave i Norup.

De fremmødte havde fornøjelsen, at se og høre om hvordan de greb deres egen vinavl an. Der blev også budt på smagsprøver. Efterfølgende er Carsten Poulsen blevet markformand. Markformanden vejleder i pasningen af foreningens vinmark.


Hvis vi ser tilbage på sidste sæson. Har vejret og tilslutningen på arbejdsdagene og arrangementerne været gode.

Er stor tak til alle dem der gør et stort arbejde for at få det hele til at fungere.


I forventning om en god høst 2019 anskaffede foreningen en rustfri gæringsbeholder på 300l og en hydraulisk presse. Pressen blev indviet med godt resultat.


I 2019 fik vi rejst et fint skilt ved indgangen til vinmarken.


Vinterklipningen er fint overstået og vinstokkene er så småt kommet i gang.


Vi arbejder på at få en container opstillet i marken oppe ved teltet. Teltet skal vi snarest have sat op.


Der har været mange flittige ude i marken for at fjerne mælkebøtter, tidsler m.v. med rod. Der er læsset et læs kompost af som skal udlægges i vinrækkerne. Komposten skal give lidt næring til vinplanterne og meget gerne sikre at der stort set ikke mere kommer ukrudt i rækkerne.


Der vil snart komme indkaldelse til arbejde i vinmarken, hvor der vil blive taget hensyn til de gældende regler. Ved møde i vinmarken vil vi blive delt op i mindre hold, og undgå at samles i større grupper.

Vi håber alle kommer godt ud af pandemien og passer godt på sig selv og hinanden.


Hilsen formand

Henrik HjortebjergVEDR. COVI9-19 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN - PUNKT 3. Kasserens kommentarer til regnskabetsåret 2019


Endnu engang havde vi en fin åben dag i vinmarken, der resulterede i 5 nye anpartshavere. Vi har så måttet sige farvel til 2, således at vi pr. 31.12.2019 havde 65 anparter fordelt på 49 anpartshavere.

Dette har ændret sig lidt, idet vi i dag den 26.4.2020 har 67 anparter fordelt på kun 46 anpartshavere.

En ønker at melde sig ud og afhænde sin anpart, og en har ikke reageret på kontintbetaling, så vedkommende bliver meldt ud.


Der er ingen restancer for 2020 – alle har betalt.

Kassebeholdning den 26.4.2020 er kr. 33.441,91


UDGIFTER:

Teksten fortæller det meste,

 • Græsslåning 3 gange
 • Pilehegnet måtte vi leje en flishugger
 • Vinmarken udgifter til telt m.m. indeholder en opbevaringsboks til teltet samt pressending til overdækning af møbler i vinmarken.
 • Hjemmeside/internet: Per Springborg ønskede ikke mere at være Webmaster, så da Kjeld Kramsbjerg tilbød sin assistance, er han nu ny Webmaster. Udgifter til One Com.

Årets overskud på kroner 7.633,49 bliver tillagt vores formue, der således bliver kr. 35.103,69.


ANSKAFFELSER:

Vi har anskaffet en vinpresse og en ståltank i år kroner 15.925.- der indgår i vores produktionsudstyr hvis værdi bliver kr. 29.057,50

Regnskabet er revideret og underskrevet af kasseren Teddy Borring og Revisor Anette Pedersen den 4. februar 2020


DAGSORDEN PUNKT 4. Kasserens kommentarer til budget for året 2020

Vedr. forpagtningsafgiften så bliver den hvert år forhøjet med 1,5% årligt jfr kontraktens §3, hvilket betyder at den i 2021 bliver kr. 9.272,03


Bestyrelsen har besluttet, at vi skal have en eller anden form for opbevaringsmulghed i marken, og da bortforpagter tilsyneladende ikke ønsker af den skal være permanent, bliver løsningen nok en container. Det betyder at vi får et negativt træk på vores bankbeholdning i 2020, men har stadig penge i banken ved årets udgang.

 

Det var mine kommentarer til de to punkter.GENERALFORSAMLING

2020